Jacobiberg Buitenschoolse Ontspanning

Totaalbedrag per maandUurtariefUren per maand
52 WEKEN CONTRACT (excl. studiedagen)
Dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 185,15€ 7,6124,33
Dagdeel lang 12.00-18.30 uur€ 248,62€ 7,6132,67
40 WEKEN CONTRACT (excl. 12 weken schoolvakanties)
Dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 109,57€ 8,2213,33
Dagdeel lang 12.00-18.30 uur € 178,13€ 8,2221,67
ALL-INCLUSIVE CONTRACT
Gemiddelde opvanguren van 5 schooldagen, studiedagen, vakantiedagen en de dagen dat de scholen gesloten zijn.
Dagdelen per weekTotaalbedrag per maandUurtariefUren per maand
1 dag€ 229,87€ 7,2431,75
2 dagen€ 459,74€ 7,2463,50
3 dagen€ 689,61€ 7,2495,25
4 dagen€ 919,48€ 7,24127,00
5 dagen€ 1.149,35€ 7,24158,75
EXTRA MOGELIJKHEDENPer maandUurtariefUren per dag
Extra dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 33,28€ 8,324,00
Extra dagdeel lang 12.00-18.30 uur€ 54,08€ 8,326,50
Vakantiedag€ 89,50€ 8,2211,00
Voorschoolse opvang€ 8,50