Jacobiberg Buitenschoolse Ontspanning 2019

Totaalbedrag per maandUurtariefUren per maand
52 WEKEN CONTRACT (excl. studiedagen)
Dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 189,29€ 7,7824,33
Dagdeel lang 12.00-18.30 uur€ 254,17€ 7,7832,67
40 WEKEN CONTRACT (excl. 12 weken schoolvakanties)
Dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 111,71€ 8,3813,33
Dagdeel lang 12.00-18.30 uur € 181,60€ 8,3821,67
ALL-INCLUSIVE CONTRACT
Gemiddelde opvanguren van 5 schooldagen, studiedagen, vakantiedagen en de dagen dat de scholen gesloten zijn.
Dagdelen per weekTotaalbedrag per maandUurtariefUren per maand
1 dag€ 216,19€ 7,2429,86
2 dagen€ 432,38€ 7,2459,72
3 dagen€ 648,57€ 7,2489,58
4 dagen€ 864,76€ 7,24119,44
5 dagen€ 1.080,95€ 7,24149,30
EXTRA MOGELIJKHEDENPer maandUurtariefUren per dag
Extra dagdeel kort 14.30-18.30 uur€ 33,88€ 8,474,00
Extra dagdeel lang 12.00-18.30 uur€ 55,06€ 8,476,50
Vakantiedag€ 89,50€ 8,1411,00
Voorschoolse opvang€ 8,50